Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Aktuality

01.07.2015

Groupama Garancia bude už len Groupama

Groupama Garancia poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, mení názov. Od 1. júla tohto roka pôsobí už iba ako Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu. Slovo Garancia z názvu vypadne.

Ďalej

Služby

Kliknite pre

Platba poistného
Stav mojej poistnej udalosti
Aktuálne kurzy 

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Miletičova 21, 821 08 Bratislava, IČO: 47 236 060, DIČ: 4020340236, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 2019/B, organizačná zložka Groupama Biztosító Zrt., so sídlom: Erzsébet királyné útja 1/C , 1146 Budapest, Maďarsko, IČO: 01-10-041071, registrovaná Registrovým súdom Súdnej stolice pre hlavné mesto, číslo registrácie: 01-10-041071