Groupama Garancia poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Aktuality

04.11.2014

Vykrádači bytov to vzdávajú do piatich minút. Neuľahčujte im to!

Doma máme schovaný celý svoj svet. Sú to veci rôzneho druhu, ktoré ani nemusia mať veľkú hodnotu, no vytvorili sme si voči nim silnú citovú väzbu. Ak o ne prídeme, strata týchto predmetov je o to bolestnejšia.

Ďalej

03.11.2014

SEPA

V súvislosti s prechodom na SEPA od 1. februára 2014 Vás informujeme o zmenách.

Ďalej

Služby

Aktuálne kurzy
Stav mojej poistnej udalosti
Asistenčné služby

 

Groupama Garancia poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Miletičova 21, 821 08 Bratislava, IČO: 47 236 060, DIČ: 4020340236, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 2019/B, organizačná zložka Groupama Garancia Biztosító Zrt., so sídlom: Október 6. utca 20, 1051 Budapest, Maďarsko, IČO: 01-10-041071, registrovaná Registrovým súdom Súdnej stolice pre hlavné mesto, číslo registrácie: 01-10-041071