Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Aktuality

07.09.2015

Garancia rýchlosti likvidácie

V Groupame nesľubujeme, ale garantujeme! S našou novou bezplatnou službou Garancia rýchlosti likvidácie, ako jediný poisťovateľ na Slovensku svojim klientom zaručujeme, že škodovú udalosť uzavrieme najneskôr do desiatich dní.

28.08.2015

Bezpečný život - rizikové životné poistenie

Ochráňte bezpečie rodinného kruhu uváženým rozhodnutím - uzatvorte si rizikové životné poistenie. Nech sa deje čokoľvek.

Bezpečný život

Spustili sme predaj nášho nového rizikového poistenia, ktoré poskytuje poistnú ochranu vám i vašim najbližším. Nech sa deje čokoľvek.

Služby

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Miletičova 21, 821 08 Bratislava, IČO: 47 236 060, DIČ: 4020340236, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 2019/B, organizačná zložka Groupama Biztosító Zrt., so sídlom: Erzsébet királyné útja 1/C , 1146 Budapest, Maďarsko, IČO: 01-10-041071, registrovaná Registrovým súdom Súdnej stolice pre hlavné mesto, číslo registrácie: 01-10-041071